Om Autolease

Autolease er en af Skandinaviens mest innovative aktører inden for operationel leasing og fleet management i Danmark, Sverige og Norge. Som det eneste fleet management-selskab tilbyder vi en komplet onlineløsning til virksomheder, der reducerer de administrative opgaver og øger effektiviteten af flåde-administration. I vores online-portal kan brugerne selv vælge og tilpasse mere end 1.000 person- og varebiler, der alle er tilpasset i forhold til virksomhedens gældende bilpolitik.

 

Autolease er en del af DNB-koncernen, som er blandt verdens førende banker inden for bl.a. energi, shipping, fiskeri og havbrug. DNB-koncernen prioriterer langsigtet værdiskabning for sine aktionærer og ønsker at opnå en egenkapitals-afkastning, vækst og markedsværdi-udvikling, som er konkurrencedygtig i forhold til øvrige skandinaviske konkurrenter. For yderligere information henvises til www.dnb.no


 

Vision, værdier og kundeløfte

Vores vision handler om at skabe fordele for vores kunder, ejere, ansatte og samfundet. Med værdierne viser vi, at vi altid prioriterer den gode kundeoplevelse. Kundeløftet handler om dedikation og om, at vi ikke bare sælger det mest oplagte, men gør en dyd ud af at klarlægge vores kunders behov, så vi kan tilbyde de bedste løsninger.

 

Vision: Vi skaber værdi gennem kunsten at møde kunden

Værdier: Hjælpsom, professionel og initiativrig

Kundeløfte: Til stede. Hver dag. Når det gælder mest.


 

Grøn profil

Klimaforandringerne er en af vor tids største udfordringer. Vi gør alt, hvad vi kan for at skabe de bedste forudsætninger for grønnere kilometer og dermed bedre miljø. Vi rådgiver vores kunder og stiller krav til vores leverandører, så de ikke bryder med vores høje standarder.

 

Men den grønne profil rækker ud over Autolease. Vi er en del af DNB-koncernen, der stiller miljøkrav til de selskaber, der investeres i. Der er desuden etableret et miljøledelsessystem baseret på den internationale standard ISO 14001, og hele koncernen, herunder Autolease, ønsker at være en rollemodel inden for bæredygtig værdiskabelse ved at integrere etiske, miljømæssige og sociale aspekter i vores forretningsmæssige aktiviteter. Det gør vi ved at arbejde med følgende hovedprincipper:

 

  • Vi bidrager ikke til overtrædelse af menneskerettigheder eller arbejdstagerrettigheder, korruption, alvorlige skader på miljøet eller andre foranstaltninger, der kan betragtes som uetisk
  • Vi skal søge at fremme en bæredygtig udvikling i de områder og brancher, hvor vi opererer

 

Vi støtter og deltager i en række globale initiativer og arbejder altid i fuld overensstemmelse med internationale retningslinjer. Det giver et grundlag for læring og vidensdeling og åbner mulighed for at påvirke de internationale CSR-tendenser.

 

Vi rapporterer jævnligt vores opnåede resultater på samfundsansvarsområdet og er åbne over for interne processer og politikker.