WLTP standarderne er nu fuldt opdaterede på Autolease.dk

Udgivet: 8. november 2018


Hvorfor WLTP?

Som du måske ved, har EU for nyligt indført den nye målemetode WLTP. Siden 1980’erne har man registreret bilers CO2-udledning igennem data fra New European Driving Cycle (NEDC), hvor man i et laboratorie målte på udledningen af forurenende stoffer, samt el- og brændstofforbrug. Uafhængige beregninger igennem de seneste år har vist, at denne metode ikke længere er fyldestgørende og nøjagtig nok til brug ved sammenligning af moderne køretøjer. Som et resultat af flere sager, hvor biler har vist sig at forurene mere end sammenligningstallene indikerede, er man nu klar med den nye standard, WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Standarden er altså udviklet, så det bliver nemmere at sammenligne brændstofforbrug og CO2-udslip, når du vælger bil.

 

Hvad betyder det i praksis?

Den nye test er udviklet af EU og indeholder mere realistiske testforhold, som passer til vores moderne hverdag og kørselsmønstre. Den tager udgangspunkt i en mere virkelighedstro kørselsadfærd, der, under standardiserede forhold, skal give mulighed for mere pålidelige og sammenlignelige resultater.

 

Testen indeholder blandt andet:

  • Bykørsel med lavere hastigheder og flere korte start og stop
  • Forstadskørsel med moderat hastighed, flere sving, start og stop
  • Landevejskørsel med længere distancer i varierende terræn
  • Motorvejskørsel med højere hastigheder over længere strækninger
  • Individuelle målinger, der tager hensyn til forskellige modellers udstyrsniveau
  • Realistiske test-temperaturer, med udgangspunkt i europæisk klima

 

Hvad betyder det for din virksomhed?

WLTP viser generelt et højere CO2-udledningsvineau og kravene til de forskellige tests er strengere. Det kan betyde, at en specifik model ikke længere passer ind under sin tidligere kategori, og for en virksomheds bilpolitik kan det betyde, at denne skal revurderes og måske ændres.

 

En lang historie kort

Desværre har de nye tests og beregninger også medført forsinkelser på flere modeller, da testcentre og laboratorier har været travlt optaget, både med at implementere de nye krav og ikke mindst teste alle nye modeller.
Både producenter og importører har arbejdet hårdt for at levere opdaterede priser til os, og på vores hjemmeside udregner vi nu priserne i henhold til de nye WLTP tal.
Den nye målemetode giver nye brændstoftal, som også betyder ændringer i afgiften. Men alle tal er nu fuldt opdaterede på autolease.dk.