Vi garanterer leasingydelsen efter en genberegning af registreringsafgiften

Udgivet: 26. oktober 2017

L4 Lovforslag forventes vedtaget d. 9. november i forbindelse med 3. behandling af lovforslaget. I den seneste periode har der været meget usikkerhed omkring leasingydelsen og beskatningsværdien. Hos Autolease vælger vi nu at garantere leasingydelsen, selvom vi skal foretage en genberegning af registreringsafgiften senest efter 4 måneder fra første indregistrering. Vi er eksperter i Fleet Management, og en af de vigtige elementer ved dette, er netop budgetsikkerhed. Vi er derfor glade for, at vi nu (igen) kan tilbyde én leasingydelse i hele løbetiden.

Hvad betyder det for dig?

Leasingydelse

  • Kontrakter der er sendt til underskrift fra og med mandag d. 30. oktober ændres ikke i leasingydelse ved en genberegning af registreringsafgiften. Generelle pris/afgiftsjusteringer på bilen indtil første indregistrering kan dog som altid foranledige en korrektion i leasingydelsen.

Beskatningsværdien

  • Ved seneste høringssvar fra Skatteministeriet konkluderes det, at beskatningsværdien ikke ændres ved en genberegning af registreringsafgiften. På baggrund heraf vælger vi ikke at tage forbehold for beskatningsværdien mere.

Dette betyder, at vi nu har ro over både leasingydelse og beskatningsværdi, og I derfor kan beregne og bestille nye firmabiler med vished om at leasingydelsen ikke ændres ved genberegningen.