Vedtagelse af Finanslov 2020

Udgivet: 31. januar 2020

Den nye finanslov er nu på plads, og den kommer til at have indflydelse på beskatning af firmabiler.

L 90: Annullering af stigning i registreringsafgift for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler i 2020 samt lavere beskatning af eldrevne biler, pluginhybridbiler og brændselscelledrevne biler, der anvendes som fri bil

Der vil i perioden fra 1. april 2020 til 31. december 2020 være et fradrag i beskatningsgrundlaget for eldrevne køretøjer og pluginhybridbiler på 40.000 kr., dvs. at den skattepligtige værdi nedsættes med 3.333 kr. pr. måned i perioden. Den skattepligtige værdi kan dog aldrig være mindre end 160.000 kr.

L 91: Beskatning af fri bil ved genberegning af registreringsafgiftspligtig værdi

Beskatningen skal fremover følge den genberegning vi foretager senest 4 måneder efter indregistrering. Det betyder, at bilerne vil have en skattemæssig værdi ved indregistrering og en ny efter genberegning. Dette er gældende for alle biler, der stilles til rådighed efter 1. februar 2020.

Ændringen er også gældende ved brugerskifte (chaufførskifte) på allerede leverede biler, som tidligere er genberegnet. Det vil sige biler, der er førstegangsregistreret d. 3. oktober 2017 og frem. Beskatningen skal således ske med udgangspunkt i den genberegnede værdi.