L4 Lovforslag er vedtaget

Udgivet: 10. november 2017

De sidste måneder har lovforslag L4 skabt meget usikkerhed i bil- og leasingbranchen. Lovforslaget er nu vedtaget inkl. 24 ændringsforslag. I høringsperioden har der været stillet 44 spørgsmål, som har medvirket til en del ændringer i forhold til første lovudkast. S, DF og Regeringen stemte alle for vedtagelse af loven, og der er derfor et bredt flertal i folketinget for de indgreb der er foretaget.

Hvad er vores konklusion?

Generelt er loven positiv for firmabilssegmentet. Hvis vi ser bort fra en øget administrativ byrde for os som leasingselskab i forbindelse med genberegning af registreringsafgiften, er det generelt blevet billigere at have firmabil. Beskatningsgrundlaget på de mest populære og miljørigtige firmabiler er faldet med ca. 50-60.000kr. Samtidig er leasingydelsen for langt de fleste biler faldet eller holdt på samme niveau som før afgiftsændringen. De finansielle fordele ved leasing er derfor fortsat mærkbare og medarbejderen får samtidig en mere attraktiv beskatningsværdi i forhold til tidligere.

Hvad sker der herfra?

Vi har elimineret usikkerheden ved den nævnte genberegning, så du hos os kender du leasingydelsen og beskatningsværdien fra start. Du kan derfor med tryghed bestille jeres nye biler. Hvis du løbende vil holdes orienteret omkring bil- og leasingmarkedet kan du med fordel følge med i vores nyheder og blog eller på vores Linkedin side - Autolease Danmark