Børns Vilkår og BørneTelefonen

Udgivet: 29. november 2018


Børns Vilkår arbejder for at sikre, at ingen børn i Danmark bliver svigtet – hverken af deres nærmeste voksne eller af samfundet. Et af Børns Vilkårs initiativer er BørneTelefonen, som vi hos Autolease især har fokus på og støtter.

 

Børns Vilkår

Alt for mange børn i Danmark står alene med deres problemer. Siden 1977 har Børns Vilkår kæmpet for børns ret til en tryg barndom.


Børns Vilkår har tre mærkesager:

  • Svigt
  • Skilsmisse
  • Mobning


Disse mærkesager indeholder alle strategiske ambitioner, der lægger sig op af FNs verdensmål med fokus på børns ret til omsorg, beskyttelse, inddragelse og udvikling.

 

BørneTelefonen

BørneTelefonen har tusindvis af samtaler med børn, som kommer ud med det, de ikke kan tale med andre om. Samtalerne giver en unik indsigt i børns tanker og problemer, som Børns Vilkår derefter handler på. Det sikrer, at alle børn i hvert fald altid har én, der lytter og hjælper med den støtte og omsorg, de har brug for.

I 2017 besvarede BørneTelefonen mere end 80.000 henvendelser fra børn og unge. Dog kom der i alt mere end 200.000 henvendelser. Disse tal er et bevis på, at der virkelig er brug for støtten, så der kan blive besvaret endnu flere opkald på BørneTelefonen.

I år har vi derfor valgt også at støtte Børns Vilkår og BørneTelefonen.