Beskatning af firmabil

Sådan beregnes beskatningsgrundlaget

Når du har en firmabil stillet til rådighed af din arbejdsgiver, skal du beskattes af bilen. Det gælder uanset om den er operationelt eller finansielt leaset. Beskatningsværdien beregnes således: De første kr. 300.000,- af bilens værdi beskattes med 24% og værdien over kr. 300.000,- beskattes med 21%. Dertil lægges et miljøtillæg på 350%. Disse satser ændrer sig over de kommende år, således at der i 2025 kun er en beskatningssats - 22,5%. I tabellen nedenfor kan du se satserne indtil 2025.


Justering af regler af fri bil i 2023-2026

I perioden 2023-2026 indføres et fradrag på kr. 15.000,- i beskatningen af nulemissionsbiler (elbiler). Formålet er at gøre det mere attraktivt at have en elbil som firmabil. I samme periode indføres et tillæg på kr. 30.000,- til beskatningen af lavemissionsbiler (plug-in hybridbiler).

Procentsatser

2022

2023

2024

2025

Procentsats for bilens værdi under 300.000 kr

24

23,50

23

22,50

Procentsats for bilens værdi over 300.000 kr.

21

21,50

22

22,50

Miljøtillæg - procentsats af Grøn ejerafgift

350

450

600

700

Dette beskatningsgrundlag gælder de første 36 måneder. Herefter falder beskatningen til 75 % af beskatnings- grundlaget. Her kan du se et eksempel på hvordan du kan beregne hvor meget du bliver beskattet af.

Beregningseksempel

Bilen koster 500.000 kr.

Bilen er købt til 500.000 kr. og dens årlige grønne ejerafgift er 660 kr. Det vil sige, at du skal beregne bilens værdi i 2022 med satsen 24% for bilens værdi under 300.000 kr., og 21% for værdien over 300.000 kr. Den grønne ejerafgift skal du gange med satsen 350 %.

Bilens værdi sats 1: 300.000 kr. x 0,24 (24%)

72.000 kr.

Bilens værdi sats 2: 200.000 x 0,21 (21 %)

42.000 kr.

Bilens samlede værdi: 72.000 kr. + 42.000 kr

114.000 kr.

Miljøafgift: 660 kr. x 3,5 (350 %)

2.310 kr.

Årlig værdi af fri bil: 114.000 kr. + 2.310 kr.

116.310 kr.

Værdi af fri bil per måned de første 36 måneder: 116.310 kr. / 12

9.692,50 kr.

Værdi af fri bil per måned fra måned 37: 9.692,50 kr. x 0,75

7.269 kr.

Genberegning af firmabil

Når firmabilen er maksimum 3 måneder skal den genberegnes

Ved genberegningen sammenlignes firmabilens skattemæssige værdi med andre tilsvarende biler, så det sikres, at du bliver beskattet på lige fod med andre firmabilsbrugere med samme bil. Hos Autolease foretages denne vurdering af 3. part.

Genberegningen kan resultere i to scenarier: Enten beholder du din beskatning eller også stiger din beskatning. Bilbruger og biladministrator får direkte besked. Du kan også finde din beskatningsværdi i Autolease appen eller på Mit Autolease. Det er ikke muligt at falde i beskatning i forbindelse med genberegning.

Der tages udgangspunkt i det aktuelle marked på genberegningstidspunktet. Da markedspriser afhænger af flere forskellige faktorer, er det desværre ikke muligt at estimere eller angive en fremtidig genberegningsværdi. Udbud og efterspørgsel, ændringer i model- og udstyrsvarianter, samt udviklingen af nye teknologier kan ændre sig med kort varsel og påvirke bilens fremtidige værdi.

Vi ved, at det kan føles usikkert at skulle vælge en firmabil, uden helt at kende den nøjagtige økonomiske konsekvens. Derfor har vi udarbejdet et skema, der kan vise dig hvor meget en stigning vil påvirke din månedlige bruttobeskatning:

Gældende for biler med en værdi på under 300.000 kr.

Stigning i skattemæssig værdi

Månedlig stigning på bruttobeskatningen

10.000 kr.

208 kr.

20.000 kr.

417 kr.

30.000 kr.

625 kr.

40.000 kr.

833 kr.

Gældende for biler med en værdi over 300.000 kr.

Stigning i skattemæssig værdi

Månedlig stigning på bruttobeskatningen

10.000 kr.

167 kr.

20.000 kr.

333 kr.

30.000 kr.

500 kr.

40.000 kr.

667 kr.

50.000 kr.

833 kr.

60.000 kr.

1.000 kr.

KØR GODT VIDERE

Hvordan kan vi hjælpe dig?

2021 © DNB - All rights reserved